پرینت

شماره حساب ها

در صورت تمایل نیز می توانید از اطلاعات زیر جهت پرداخت های اینترنتی و یا بانکی استفاده فرمائید :

شماره حساب زرین بار

 نام بانک  شماره حساب  شماره کارت  صاحب حساب
 ملت 1889916008
6104337976999159  علیرضا علیگلی
شناسه شبا IR440120010000001889916008  شماره شبا - علیرضا علیگلی 
 سامان  822-800-623769-1  6219861012567102  علیرضا علیگلی
شناسه شبا IR520560082280000623769001   شماره شبا - علیرضا علیگلی
 پاسارگاد 292-8000-10278101-1
 5022291011853247  علیرضا علیگلی
شناسه شبا IR980570029280010278101001   شماره شبا - علیرضا علیگلی

نکته اول : با مراجعه به لینک بانک مربوط به کارت خود ، عمل کارت به کارت را که در گذشته از طریق دستگاههای خودپرداز انجام میدادید اکنون می توانید از طریق اینترنت و به صورت آنلاین انجام دهید.

نکته دوم : براي انتقال وجه به صورت كارت به كارت باید رمز دوم اینترنتی و کد CVV2 داشته باشید. رمز اینترنتی کارت خود را از طریق دستگاههای خودپرداز و بدون مراجعه به شعبه می توانید تعریف کنید. کد CVV2 معمولا در پشت کارت حک شده است.

نکته سوم : حساب شبا عبارتست از شماره حساب بانکی ایران، که به منظور تسهیل و استاندارد سازی  مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور تبیین شده و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصرا از نوع حساب استفاده خواهد شد.حساب شبا مستقل از نظام شماره گذاری داخلی هر بانک می باشد ولی در محاسبه آن از شماره حساب مربوط به نظام شماره گذاری داخلی بانکها استفاده می شود.

شبا مطابق با ضوابط IBAN - International Bank Account Number که شناسه ای متعلق به یک شماره حساب یکتا در یک بانک می باشد طراحی گردیده است .