پرینت

تعرفه های حمل و نقل برون شهری

نرخ تعرفه های (ريالي) حمل و نقل برون شهری (استان و شهر های ايران) که بنا بر اساس زمان تعيين شده است به صورت واضح و دقيق مشخص مي باشد.

مبدا : تهران | نوع خودرو : کاميونت (ايسوزو)

الف بندر ترکمن 5,000,000 د شادگان 8,500,000 لنگرود 3,900,000
مقصد نرخ تعرفه بندر عباس 10,000,000 داران 4,500,000 شبستر 7,200,000 لوشان 3,000,000
آشتيان 3,300,000 بندر لنگه 11,500,000 دهلران 8,500,000 شوشتر 7,700,000 لردگان 6,200,000
آبادان 8,500,000 بندر گاوبندي 11,500,000 دره شهر 7,500,000 شاهين شهر 3,800,000 لار شيراز 10,000,000
آبيک 2,000,000 بندر خمير 11,000,000 داراب 9,000,000 شاهين دژ 7,500,000 م
آمل 3,400,000 بندر ديلم 10,000,000 دامغان 4,000,000 شوش دانيال 7,700,000 ماهنشان 5,000,000
آستارا 4,800,000 بندر آفتاب 12,000,000 درود 3,800,000 ص مبارکه 4,500,000
آغاجاري 8,500,000 بندر امام 8,700,000 دزفول 7,500,000 صومعه سرا 3,700,000 ماهان 8,000,000
آزادشهر 5,500,000 بندر جاسک 13,500,000 درگز 9,000,000 صحنه 5,500,000 ملکان 6,500,000
آبدانان 7,800,000 بندر گناوه 9,000,000 دهدشت 9,500,000 ط مشهد 7,300,000
اصفهان 3,900,000 بندر گز 15,000,000 دماوند 2,500,000 طبس 8,700,000 ماکو 7,800,000
ايرانشهر 12,500,000 بندر کنگ 11,500,000 دليجان 3,200,000 طالقان 3,000,000 ميانه 4,800,000
اراک 3,300,000 بندر چارک 11,200,000 دو گنبدان 8,800,000 ع مراغه 5,800,000
اردبيل 5,500,000 بندر ماهشهر 8,700,000 دمق همدان 3,500,000 علمده 3,800,000 مهران 9,000,000
اميديه 8,500,000 بندر دير 11,500,000 ديواندره 5,700,000 عسلويه 12,000,000 محلات 3,700,000
انديمشک 7,400,000 بندر کنگان 11,500,000 ر ف مرودشت 7,200,000
اروميه 7,500,000 پ رشت 3,500,000 فيروزآباد 8,500,000 مرند 6,500,000
اهواز 7,700,000 پيرانشهر 8,000,000 رامسر 4,500,000 فارسان 5,800,000 متل قو 4,500,000
ايلام 7,200,000 پارس آباد 8,000,000 رامهرمز 8,500,000 فلاورجان 4,200,000 مريوان 7,000,000
اليگودرز 3,700,000 پاوه 8,500,000 رفسنجان 7,300,000 فراشبند 8,500,000 مسجد سليمان 8,500,000
اقليد 6,200,000 پل دختر 6,500,000 رضوانشهر 4,200,000 فردوس 9,000,000 ملاير 3,700,000
اسلام آباد 5,800,000 ت رودبار 3,200,000 فومن 3,600,000 مهاباد 7,500,000
ابهر 3,000,000 تبريز 5,500,000 رودسر 4,300,000 فيروزکوه 3,000,000 مياندوآب 7,000,000
ايذه 9,000,000 تنکابن 4,500,000 رزن همدان 3,300,000 فسا 8,700,000 ميناب 11,000,000
ازنا 3,700,000 تفرش 3,400,000 رامشير 8,500,000 فريدونشهر 4,500,000 مشکين شهر 6,700,000
اسد آباد 4,300,000 تويسرکان 4,200,000 روانسر 6,500,000 فريدونکنار 3,800,000 مينودشت 5,600,000
استهبان 8,800,000 تکاب 6,700,000 راور 8,000,000 ق محمود آباد 3,600,000
آستانه اشرفيه 3,700,000 تاکستان 2,700,000 ز قير 8,500,000 ماسال 3,900,000
اهر 6,200,000 تربيت حديريه 8,600,000 زرين شهر 4,000,000 قايم شهر 3,500,000 ن
اسفراين 7,300,000 تربت جام 9,000,000 زابل 15,000,000 قم 2,200,000 نايين 4,400,000
آباده 6,200,000 تيباد 9,500,000 زاهدان 12,500,000 قاين 10,000,000 نورآباد ممسني 8,500,000
انار 7,000,000 ج زنجان 3,600,000 قزوين 2,500,000 نوشهر 4,500,000
ابرکوه 6,500,000 جهرم 9,000,000 زرند کرمان 8,000,000 قوچان 7,300,000 نهاوند 4,400,000
آب بر 3,700,000 جيرفت 10,000,000 س قروه سنندج 5,300,000 نيشابور 7,200,000
ب جلفا 7,700,000 ساري 3,800,000 قشم 11,000,000 نقده 7,500,000
بم 8,500,000 جاجرم 7,300,000 سقز 6,700,000 ک نيريزه فارس 9,000,000
بناب 6,100,000 جوانرود 6,500,000 ساوه 2,500,000 کرمان 7,300,000 نطنز 3,800,000
بابلسر 3,700,000 جم 10,500,000 سراب 5,500,000 کرمانشاه 5,500,000 نجف آباد 4,000,000
بجنورد 7,400,000 چ سبزوار 6,500,000 کاشمر 7,800,000 نورآباد الشتر 6,000,000
بيرجند 11,000,000 چالوس 4,600,000 سراوان 15,000,000 کاشان 3,300,000 ه
بهشهر 4,000,000 چابهار 16,000,000 سمنان 3,200,000 کازرون 9,000,000 هفت تپه 7,700,000
بروجرد 3,800,000 چمستان 3,800,000 سيرجان 8,000,000 کوهدشت 6,300,000 هشت پر 4,500,000
بهبهان 8,800,000 ح سلماس 7,500,000 کهنوج 10,500,000 هشترود 5,000,000
بيجار 4,500,000 حاج عمران 8,000,000 سنندج 5,500,000 کلاردشت 5,500,000 همدان 3,600,000
بافت کرمان 8,500,000 خ سرچشمه 8,000,000 کلاله گنبد 5,700,000 ي
بوکان 6,800,000 خدابنده 3,800,000 سنقز 5,500,000 کيش 12,000,000 ياسوج 7,800,000
بازرگان 7,800,000 خاش 15,000,000 سردشت 8,000,000 گ يزد 5,500,000
بروجن 5,500,000 خرم آباد 5,500,000 سربندر 8,700,000 گرمي 7,800,000  
برازجان 8,500,000 خرمشهر 8,500,000 سرخس 8,500,000 گرگان 5,000,000
بافق يزد 6,500,000 خوي 7,600,000 سرپل ذهاب 6,700,000 گنبد 5,500,000
بانه 7,000,000 خرمدره 3,000,000 سميرم 5,700,000 گلپايژان 3,700,000
بهاباد يزد 7,300,000 خمين 3,200,000 ش گناباد 9,000,000
برداسکن 7,200,000 خورموج 9,200,000 شيراز 7,300,000 گرمسار 2,300,000
بنادر خوانسار 4,000,000 شهرکرد 5,500,000 گراش 10,000,000
بندر بوشهر 9,000,000 خلخال 5,800,000 شهر رضا 4,800,000 ل
بندر انزلي 4,000,000 خواف 9,500,000 شهر بابک 7,700,000 لامرد 11,200,000
بندر سيريک 12,500,000   شاهرود 4,400,000 لاهيجان 3,800,000

 

نکات مهم :

  • اين محصول شامل ماليات بر ارزش افزوده 9% براي مشتري مورد نظر مي باشد و در فاکتور در نظر گرفته شود.
  • نرخ تعرفه بيش از هر 3 ساعت، با پايه هر 1 ساعت 65 هزار تومان مي باشد.
  • به توقف هر شبانه روز 100 هزار تومان افزايش مي يابد.
  • بارگيزي از يک نقطه ديگر 100 هزار تومان هزينه خواهد داشت.
  • هزينه بار در برگشت از شهر به تهران 10% کمتر از قيمت هزينه رفت به مقصد مي باشد.
  • مبدا و مقصد بنا بر فيلدهايي که در صفحه سفارش با نام " آدرس مبدا " و " آدرس مقصد " است توسط شما تعيين مي گردد.
  • نرخ تعرفه هر 1 (نفر) کارگر براي 1 ساعت معادل 25 هزار تومان مي باشد، چنانچه به نيروي منابع انساني بيشتري نياز پيدا کنيد اين ارقام ضريب خواهند داشت.
  • تعرفه هايي که در اين صفحه درج شده است، هميشه داراي مدت زمان اعتبار مي باشند و در وضعيتي که قيمت خدمات افزايش يابد، در اين صفحه درج خواهد شد. قيمت هاي ارائه شده به روز مي باشد قيمتي که در زمان قطعي شدن سفارش مشتري در پيش‌­فاکتور در سايت منظور گرديده است معتبر مي باشد.

تعرفه هاي حمل و نقل برون شهري