پرینت

شرایط استفاده

 


1. شروع رابطه شما با زرین بار


1.1

1.2

 

 


2. تایید قرارداد شرایط استفاده از جانب شما


2.1

2.2

 


3. ارائه سرویس توسط زرین بار


3.1

3.2

 

 


4. استفاده سرویس توسط شما


4.1

4.2

 

 


5. امنیت حساب و رمزهای عبور شما


 

5.1

5.2

 

 


6. اطلاعات شخصی و خصوصی شما


 

6.1

6.2

 

 


7. محتوای موجود در زرین بار


 

7.1

7.2

 

 


8. حقوق مالکیت


8.1

8.2

 

 


9. خاتمه به رابطه شما با زرین بار


 

9.1

9.2

 

 


10. کپی رایت و سیاست تجاری


 

10.1

10.2

 

 


11. تبلیغات


 

11.1

11.2

 

 


12. تذکرات دیگر


 

12.1

12.2

 

 


13. تغییر شرایط استفاده در هر زمان


 

13.1

13.2

 

 


14. اصطلاحات عمومی


 

14.1

14.2